Bases reguladores per a la presentació d'ofertes per al Festival de Música Antiga de Palma 2022

És objecte d’aquesta convocatòria proporcionar un repertori municipal de concerts de música antiga per a la tardor de 2022, que l’Ajuntament de Palma oferirà amb l’objectiu de cobrir aquesta demanda per a la temporada vinent en diferents espais patrimonials de la ciutat.

Presentació d’ofertes: fins al 29 de juny de 2022

Enllaç al perfil del contractant