BASES REGULADORES PER A LA PRESENTACIÓ I CONTRACTACIÓ D’OFERTES PER AL FESTIVAL JAZZ PALMA 2022

És intenció d’aquest Ajuntament organitzar una nova edició del Festival Jazz Palma, previsiblement del 4 al 13 de febrer de 2022, amb una programació d’activitats musicals i paral·leles relacionades amb el món del jazz, i que es desenvoluparà a diferents indrets de Palma.
Per a més informació consultau les bases adjuntes