CONVOCATÒRIA D'AJUDES ALS ESPAIS CULTURALS

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 20 dies naturals comptats des de l'endemà que es publiqui aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Pendent de Publicació.