BASES CONVOCATÒRIES PREMIS CIUTAT DE PALMA I BECA INVESTIGACIO 2016

 
DATES DE PRESENTACIÓ DE DOSSIERS

1.-Bases Premis Ciutat de Palma d’Arts Visuals /de l’1 de setembre al 21 d’octubre de 2016
2.-Bases Premis Ciutat de Palma de Novel·la i Poesia / Des de l’endemà de la publicació de les Bases al Bolletí Oficial de les Illes Balears fins dia 30 de setembre de 2016
3.-Bases Premis Ciutat de Palma de Còmic des del dia 1 de setembre fins el 21 d’octubre de 2016
4.-Bases Premis Ciutat de Palma Llorenç Moyà de Teatre des del dia 1 al 30 de setembre de 2016
5.-Bases Premis Ciutat de Palma Bonet de Sant Pere de Música des del dia 1 de setembre al 21 d’octubre de 2016
6.-Beca d'investigació / Des de l’endemà de la publicació de les Bases al Bolletí Oficial de les Illes Balears fins dia 30 de setembre de 2016