Altres mirades: rutes singulars pel patrimoni de la ciutat

Data: Del 13 de novembre al 18 de desembre
Preu: Gratuïtes, prèvia inscripció al correu electrònic rutessingularspalma@gmail.com