Resolució convocatòria PalmaClàssica 2021

Publicació de les ofertes presentades i de les admeses i el llistat i calendari aprovat Programa de Palma Clàssica 2021-2022.