Presentació ofertes espectacles infantils i juvenils als teatres municipals TOTIMOLT 2019-2020

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: 20 dies naturals comptats a partir del dia de la publicació al perfil del contractant.
LLOC DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: A les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC).
Anunci Perfil del Contractant