Carles Magraner (imatge de Javier Ferrer)

CAPELLA DE MINISTRERS sota la direcció de Carles Magraner. MEDITERRANEUM

Data: 6 d'agost
Hora: 21.30h
Lloc: Castell de Bellver
Adreça: C. Camilo José Cela, s/n
Preus de les entrades:
Planta superior, sense seient: 15€
Planta baixa sota arcades: 20€
Pati d’armes: 25€
Més informació: 971710986 / 971452358

VENDA ANTICIPADA D'ENTRADES:
-Centre Maimó ben Faraig d'Interpretació dels Calls Jueus de Palma C/Almudaina, 9. Dilluns a divendres 9.30 a 13.30 h
-Castell de Bellver, Centre de recepció de visitants
Dilluns de 08.30 a 13h i de dimarts a dissabte de 8.30 a 19.15 h
-Una hora abans del concert al Castell de Bellver


CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIONS DE LA REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA, PATRIMONI, MEMÒRIA HISTÒRICA I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Al BOIB núm. 90, de 16 de juliol de 2016, s’han publicat les Bases que regulen la
convocatòria pública de subvencions de la Regidoria delegada de Cultura, Patrimoni,
Memòria Històrica i Política Lingüística, per a l’any 2016.
Núm. Identificador BDNS: 311853

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text
complet del qual es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Les persones interessades que compleixin els requisits poden presentar les sol·licituds,
juntament amb la documentació prevista a les Bases, a qualsevol oficina d’atenció a la
ciutadania:

CORT: plaça de Santa Eulàlia, 9 (Ed. Ajuntament) - 07001
SANT FERRAN: av. de Sant Ferran, 42 (ed. Policia Local) – 07013
S’ESCORXADOR: c. d’Emperadriu Eugènia, 6 – 07010
AVINGUDES: av. de Gabriel Alomar , 18 – 07006
SANT AGUSTÍ: c. de Margaluz, 30 – 07015 (agost tancat)
PERE GARAU: c. de Pere Llobera, 9 – 07007
L’ARENAL: av. d’Amèrica, 11 – 07600

A les dependències a què es refereix l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
o als llocs prevists a l’Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Palma.
El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia el 5 d’agost de 2016.


I JORNADES D'ESTUDIS DEL Pla de Sant Jordi

Data: Abans del 30 de Setembre de 2016

PUNTS D’INFORMACIÓ DISTRICTE
PLATJA DE PALMA I PLA DE SANT JORDI

Biblioteques municipals
Casals de barri

CENTRE HISTÒRIC
Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística (Can Oms)
Arxiu Municipal de Palma (Can Bordils)

També a l'adreça electrònica
jornades2017@palma.cat


CONVOCATÒRIA AUTORIZACIONS BANDES DE MÚSICA AFICIONADES

2º període, TARDOR: per a actuacions entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2016. Presentació de sol·licituds de l’1 de juny al 31 de juliol de 2016.


CINEMA A LA FRESCA 2016 “Des de 1986“

Data: DEL 16 JULIOL AL 10 SETEMBRE
Horaris: JULIOL 22:OOh / AGOST 21:30h / SETEMBRE 21:OOh
Lloc: PARC DE LA MAR
Preu: Espectacle Gratuït
Més informació: 971 720 135
musicaiescena@palma.es


SOLLERIC D'ESTIU “CONCERTS DE MÚSICA DELICADA“

Data: TOTS ELS DILLUNS. DE L'11 DE JULIOL AL 22 D'AGOST
Hora: 21:00 h
Lloc: CASAL SOLLERIC
Adreça: Passeig del born, 27 (Entrada pel carrer sant Gaietà)
Preu: 12€ Anticipada / 15€ Taquilla
Més informació: 010 - 971 720 135

VENDA ANTICIPADA D'ENTRADES:
- Casal Solleric . Centre d’informació turística. De dilluns a divendres de 9 a 17 h
- Centre Maimó Ben Faraig d’interpretació dels calls jueus de Palma. Carrer de l’Almudaina, 9. De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h
A l’entrada del recinte 1 hora abans de començar l'espectacle


            Veure mes resultats